fbpx

Kokybės valdymas

Kiekvienas iš mūsų kokybę vertiname subjektyviai.  Kokybė yra nepastebima, kai ji yra gera ir negali būti nepastebėta, kai ji yra bloga. Kokybė nėra amžina – ji keičiasi kintant aplinkai, socialinėms ekonominėms sąlygoms, žmonių poreikiams.

Mums kokybė – yra mūsų veiklos pagrindas, kuris remiasi:

– dėmesio sutelkimu į klientą ir mūsų darbuotojus;
– saugių, veiksmingų ir efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimu;
– nuolatiniu tobulėjimu;
– komandiniu darbu.

UAB Diagnostikos laboratorija specialistai nuolat tobulina savo kvalifikaciją ir kelia kompetenciją, dalyvaudami tarptautiniuose ir mūsų šalies kongresuose bei programose, mokslinėse praktinėse konferencijose, analizuoja mokslinę literatūrą, domisi inovacijomis ir moderniomis technologijomis.

Kokybės valdymas, tyrimų tikslumas yra svarbiausias kiekvienos laboratorijos tikslas, todėl diegiame planingą, sisteminį, integruotą ir koordinuotą požiūrį į kokybės užtikrinimo ir nuolatinio tobulinimo procesus:

– Aukštą UAB Diagnostikos laboratorija laboratorijose atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą garantuoja vidaus ir išorės kokybės kontrolės programos. Laboratorinių tyrimų tikslumas kontroliuojamas, dalyvaujant RIQAS (Didžioji Britanija), LABQUALITY (Suomija), INSTITUT FUR QUALITATSSICHERUNG LUBECK (Vokietija) ir kitose užsienio organizacijų kokybės kontrolės programose.
– 2014 m. UAB Diagnostikos laboratorija sukurta ir įdiegta kokybės vadybos sistema pagal tarptautinio standarto ISO 15189, skirto specialiai medicinos laboratorijoms, reikalavimus. 2014 m. spalį įmonė akredituota pagal šį tarptautinį standartą. Akreditavimas – oficialus tarptautinis pripažinimas, kad tyrimų laboratorija kompetentinga atlikti tam tikrus tyrimus ar tyrimų tipus.

AKREDITACIJOS SRITIS – žiūrėti čia.


ĮMONĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJA
  – žiūrėti čia.