Specialus pasiūlymas antigeno testo kompensacijai - "Antėja laboratorija"
Plačiausias kraujo tyrimų tinklas Lietuvoje
Online registracija + tyrimų rezultatai
0
0

Specialus pasiūlymas antigeno testo kompensacijai

Specialus pasiūlymas ,,Antėja” ir ,,Senukai” klientams

Nuo lapkričio 15 d. atlikusiems greitąjį Covid-19 antigeno testą bet kuriame ,,Antėja” procedūrų kabinete bei apsipirkus ,,Senukuose” ir pateikus tyrimo metu gautą kuponą galima susigrąžinti 50 % arba 100 % antigeno tyrimo kainos!

 

Informacija kaip pasinaudoti pasiūlymu:

 1. Atlikite COVID-19 antigenų testą „Antėjos“ procedūrų kabinete arba „Testamidės“ testavimo punkte ir gaukite akcijos kuponą su brūkšniniu kodu.
 2. Apsipirkite „Senukų“ prekybos centre už 100 Eur ar daugiau ir pateikite akcijos kuponą kasoje, kurį nuskaitys kasininkė.
 3. Po apmokėjimo gausite papildoma kvitą su informacija, kokio dydžio kompensacija Jums priklauso.
 4. Su akcijos kuponu bei gautu papildomu kvitu eikite į informacijos centrą ir ten Jums bus išmokėta nurodyta suma grynaisiais.
 5. Antigenų tyrimą galite atlikti šiuose „Antėja“ padaliniuose: Spausti čia.

Akcijos „Specialus kompensacijos už COVID-19 antigeno testus pasiūlymas“ taisyklės

 1. Akcija „Specialus kompensacijos už COVID-19 antigeno testus pasiūlymas“ yra nuo 2021-11-15 iki 2021-11-30 vykstanti akcija (toliau vadinama „akcija“), kurią organizuoja bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“ (toliau vadinama „organizatoriumi“), įmonės kodas 234376520; adresas: Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas; telefonas +37070011119; el. paštas info@keskosenukai.lt, kartu su „Diagnostikos laboratorija“, įmonės kodas 300598351; adresas: Žemaičių pl. 37, LT-48178 Kaunas; telefonas +37070055511; el. paštas pagalba@anteja.lt,  ir „Agroorganika“, įmonės kodas 304693124; adresas: Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas; telefonas +37067888847; el. paštas agroorganic88@gmail.com (toliau vadinama „partneriais“).
 2. Akcijos periodas – nuo 2021-11-15 iki 2021-11-30.
 3. Akcijos vieta – Lietuvos Respublika.
 4. Akcijos dalyviai – asmenys, SENUKŲ fizinės parduotuvės kasoje pateikę akcijos kuponą.
 5. Akcijos tvarką nustatė organizatorius šiomis taisyklėmis. Visi organizatoriaus sprendimai vykdant akciją yra galutiniai ir visiems akcijos dalyviams yra privalomi vykdyti.
 6. Akcijos metu bet kuriame procedūrų kabinete ANTĖJA ir testavimo punkte TESTAMIDĖ atlikus greitąjį COVID-19 antigeno testą partneriai suteikia akcijos kuponą su unikaliu brūkšniniu kodu. Kiekvienas atliktas greitasis COVID-19 antigeno testas suteikia teisę vienam akcijos kuponui.
 7. Bet kurioje SENUKŲ prekių ženklo fizinėje parduotuvėje kasininkui pateikus partnerių suteiktą akcijos kuponą ir perkant prekių (išskyrus alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, depozitinę tarą, loterijos bilietus) už 100 Eur ir daugiau, pirkėjas gauna kvitą 50 proc. greitojo COVID-19 antigeno testo išlaidų kompensavimui, o perkant už 200 Eur ir daugiau – 100 proc. greitojo COVID-19 antigeno testo išlaidų kompensavimui.
 8. SENUKŲ parduotuvės informacijos centro darbuotojams pateikus kasoje gautą kvitą, pirkėjui bus grąžinama atitinkamai 50 proc. arba 100 proc. greitojo COVID-19 antigeno testo kainos. Kompensacija bus išmokama tik tos parduotuvės, kurioje panaudotas kuponas, informacijos centre.
 9. Norint pasinaudoti akcija, į pirkinių sumą neįskaičiuojami įsigyti alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, depozitinė tara, loterijos bilietai. Taip pat akcija netaikoma spec. užsakomoms prekėms ir užsisakant paslaugas.
 10. Akcijos kuponas galioja 2 dienas nuo kupone nurodytos datos. Kuponus galima panaudoti ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d.
 11. Akcijos kuponai yra vienkartiniai. Kasininkui turi būti pateikiamas būtent partnerių išduotas akcijos kuponas (kita forma pateikti kuponai nepriimami). Kasoje pateiktus akcijos kuponus pasilieka akcijos organizatorius.
 12. Akcijos kupono brūkšninis kodas yra unikalus. Jei kupono brūkšninis kodas yra neįskaitomas, pakeistas, SENUKŲ darbuotojas turi teisę neišmokėti nurodytos sumos.
 13. Pateikus kuponą su padirbimo požymiais pinigai už COVID-19 antigeno testą neišmokami ir kuponas negrąžinamas.
 14. Akcijos metu dalyviams išduoti kuponai akcijos dalyvio reikalavimu nekeičiami į kitos rūšies produktus ar paslaugas.
 15. Akcijos kuponai nėra vardiniai, jais gali pasinaudoti bet kuris pirkėjas, turintis galiojantį, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantį galimybių pasą.
 16. Akcijos organizavimo ir vykdymo, kompensacijos suteikimo tikslu netvarkomi jokie akcijos dalyvių asmens duomenys.
 17. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, organizatorius gali vienašališkai nutraukti akciją ir neišmokėti nurodytos sumos dalyviams, pranešdamas apie tai akcijos dalyviams www.senukai.lt, www.anteja.lt ir www.testamide.lt internetiniuose puslapiuose.
 18. Visi su akcija susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 19. Visos su akcijos organizavimu ir (arba) vykdymu susijusios pretenzijos turi būti siunčiamos raštu akcijos organizatoriui adresu info@keskosenukai.lt arba prašome susisiekti telefonu +37070011119.

 


-Akcijos organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti akcijos sąlygas.