fbpx

Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (NSP)

Nuotolinė sveikatos priežiūros (toliau – NSP) paslauga – tai telefonu teikiama šeimos gydytojo arba šeimos gydytojo komandos paslauga, pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje.

NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų vartojimą.

Kaip gauti/užsisakyti NSP paslaugą?

Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą, turi atvykti į „Antėja laboratorija“ medicinos centro registratūrą, užpildyti ir pasirašyti sutikimą dėl NSP paslaugų gavimo. (Svarbu! Paslauga teikiama tik prisirašiusiems medicinos centrų pacientams.) „Antėja laboratorija“ medicinos centrus galite rasti:

– Kareivių g. 9, Vilnius
– Viršuliškių g. 65A, Vilnius
– Žirmūnų g. 48 A, Vilnius
– Birželio 23-iosios g. 4, Kaunas
– Priestočio g. 16, Klaipėda

Pacientai, pateikę sutikimą dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, NSP paslaugai gauti registruojasi medicinos centro registratūroje arba klientų aptarnavimo centre. Jei pacientas registruojasi telefonu, darbuotojai identifikuoja pacientą (ar jo atstovą), kuris privalo nurodyti paciento vardą, pavardę, gimimo datą (asmens kodą). Darbuotojas patikrina ar paciento asmens sveikatos istorijoje yra sutikimas dėl NSP paslaugos gavimo, kada paskutinį kartą pacientui buvo teikta NSP paslauga, patikslina paciento kontaktinį telefono numerį ir informuoja pacientą apie artimiausią laisvą laiką NSP paslaugai gauti.

Šeimos gydytojo komandos narys užregistruotu NSP paslaugos teikimo metu skambina pacientui (ar jo atstovui) nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ir identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo atsakyti į pateiktus klausimus.

Identifikavęs pacientą, šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio NSP paslaugos teikimo.

NSP paslaugos metu šeimos gydytojo komandos narys pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją gali:

– tęsti suaugusiam pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamų vaistų ar MPP skyrimą, išrašant receptą pagal galiojančius teisės aktus, jei receptas išrašomas vaikui – ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui;-
– komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, kompensuojamų vaistų ar MPP vartojimą, kai paciento būklė stabili;
– skirti pakartotinius laboratorinius tyrimus pacientams.

Svarbu! NSP paslauga gali būti suteikta pacientui ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą pacientas kitą kartą privalo atvykti pas šeimos gydytoją.

NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:

– pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas sutikimo formos;
– pacientui jau buvo suteikta NSP paslauga dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir/ar kompensuojamų vaistų, ir/ar MPP skyrimo tęsimo). NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės;
– pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą;
– pacientas nenurodė šeimos gydytojo komandos nario, kurio NSP paslaugą jis pageidauja gauti;
– šeimos gydytojo komandos narys negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;
– prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis arba prašoma paskirti kompensuojamų vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo;
– šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros.