Atrankinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (12 grupių)/ Drug test report in Urine (12 groups) - "Antėja laboratorija"
Atrankinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (12 grupių)/ Drug test report in Urine (12 groups)

Atrankinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (12 grupių)/ Drug test report in Urine (12 groups)

23.00€
Atrankinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (12 grupių)/ Drug test report in Urine (12 groups)

Tai tyrimas, skirtas vienu metu kokybiškai nustatyti narkotinių medžiagų ir jų metabolitų (AMP/ MET/COC/OPI/THC/PCP/BZO/MDN/BAR/TCA) pėdsakus žmogaus šlapime. Įvairios medžiagos šlapime išsilaiko tam tikrą laiko tarpą, jų išsilaikymas priklauso ir nuo to, ar jų vartojima atsitiktinai ar nuolatos.

Tai chromatografinis imunotyrimas kokybiniam nustatymui, esant  šioms ribinėms („cut-off“) koncentracijoms:

Narkotinių medžiagų grupė Įvertinamos medžiagos
THC Marihuana/Marihuana atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 50 ng/ml  11-nor-Δ9-THC-9-COOH, 11-nor-Δ8-THC-9-COOH, 11-hydroxy-Δ9-Tetrahydrocannabinol, Δ8-Tetrahydrocannabinol, Δ9-Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabidiol.
MOR Opiatai/Opiates atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 300 ng/ml  Morphine, Acetylcodeine, Buprenorphine, Codeine, Diacetylmorphine (Heroin), Dihydrocodeine, Ethylmorphine, Hydromorphone, Hydrocodone, 6-Monoacetylmorphine (6-MAM), Morphine-3-β-D-glucuronide, Nalorphine, Thebaine.
MOR Opiatai/Opiates atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 2000 ng/ml  Morphine, Acetylcodeine, Buprenorphine, Codeine, Diacetylmorphine (Heroin), Dihydrocodeine, Ethylmorphine, Hydromorphone, Hydrocodone, 6-Monoacetylmorphine (6-MAM), Morphine-3-β-D-glucuronide, Nalorphine Hydrochloride, Oxycodone, Oxymorphone, Rifampicine, Thebaine, Merperidine.
COC Kokainas/Cocaine atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 300 ng/ml  Benzoylecgonine, Cocaine HCl, Cocaethylene, Ecgonine, Norcocaine.
MET Metamfetaminas/Methamphetamine atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 1000 ng/ml  D-Amphetamine, L-Amphetamine, L-Methamphetamine, D-Methamphetamine, D/L-Methamphetamine, (+/-)3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA), (+/-)3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), (+/-) 3,4-Methylenedioxy-n-ethylamphetamine (MDEA), p-Hydroxymethamphetamine, Chloroquine, (+/-)-Ephedrine, β-Phenylethylamine, Trimethobenzamide.
BAR Barbitūratai/Barbiturates atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 300 ng/ml  Secobarbital, Allobarbital, Alphenal, Amobarbital, Aprobarbital, Butabarbital, Butalbital, Butethal, Cyclopentobarbital, Pentobarbital, Phenobarbital.
AMP Amfetaminas/Amphethamine atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 1000 ng/ml  D-Amphetamine, L-Amphetamine, D-Methamphetamine, L-Methamphetamine, 3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA), 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine (MDEA), Paramethoxyamphetamine (PMA), Phentermine, Tyramine.
MTD Metadonas/Methadone atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 300 ng/ml  Methadone, (-)-α-Methadol.
TCA Tricikliniai antidepresantai/Tricyclic antidepressants atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 1000 ng/ml  Nortriptyline, Amitriptyline, Clomipramine, Cyclobenzaprine, Desipramine, Doxepin, Imipramine, Maprotiline, Nordoxepin, Opipramol, Promazine, Promethazine, Prothipendyl, Protryptyline, Prozine, Trimipramine.
BZD Benzodiazepinai/Benzodiazepines atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 300 ng/ml  Oxazepam, Alprazolam, Bromazepam, Chlordiazepoxide, Clobazam, Clonazepam, Clorazepate, Desalkflurazepam, Diazepam, Estazolam, Fentanyl, Flunitrazepam, Flurazepam, Lorazepam, Lormetazepam, Medazepam, Midazolam, Nitrazepam, Norchlordiazepoxide, Nordiazepam, Prazepam, Temazepam, Triazolam.
MDMA Metilendioksimetamfetaminas/ Methylenedioxymethamphetamine atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 500 ng/ml  D-Amphetamine, L-Amphetamine, D-Methamphetamine, L-Methamphetamine, 3,4-Methylenedioxy-amphetamine (MDA), 3,4-Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA), 3,4-Methylenedioxy-ethylamphetamine (MDEA), Paramethoxy-amphetamine (PMA), Paramethoxy-methamphetamine (PMMA).
PCP Fenciklidinas/Phencyclidine atrankiniu metodu, kai ribinė vertė 25 ng/ml  Phencyclidine, Hydrocodone, Hydromorphone, 4-Hydroxyphencyclidine.

 

Narkotikas: Aptikimo laikas šlapime:
Amfetaminai Iki 2 dienų
Barbitūratai Trumpo veikimo: 2 dienos
ilgai veikiantys: 1–3 savaitės
(remiantis pusinės eliminacijos trukme)
Benzodiazepinai Terapinė dozė: 3 dienos
lėtinis vartojimas: 4–6 savaitės ar ilgiau
Kokainas (benzoilekgonino metabolitas) Kokaino šlapimo tyrimas: Iki 4 dienų
Marihuana, kanabinoidai Vienkartinis vartojimas: nuo 2 iki 7 dienų
Ilgalaikis, lėtinis vartojimas: nuo 1 iki 2 mėnesių ar ilgiau
Metadonas 3 dienos
Metamfetaminas Iki 2 dienų
Morfinas 2 dienos
Fenciklidinas 8–14 dienų, o lėtinių vartotojų - iki 30 dienų
Tricikliai antidepresantai Iki 3 dienų

 

Narkotinių medžiagų grupė Interferuojančios medžiagos
THC Marihuana/ Marihuana atrankiniu metodu Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Tetrahydrocannabinol, Trimethoprim, Efavirenz, Emtricitabine, Tenofovir Disoproxil, Pantoprazole, Ritonavir, Niflumic Acid, Fluoxetine, Glecaprevir, Pibrentasvir, Efavirenz, Mefenamic Acid.
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Bezafibrate, Omeprazole, Esomeprazole (S-Omeprazole), Montelukast, Lansoprazole.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Naproxen, Ibuprofen, Ketoprofen.
MOR Opiatai/Opiates atrankiniu metodu Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Abacavir, Colchicine, Opium, Tiemonium Methylsulfate, Codeine, Dihydrocodeine, Pholcodine, Rifampin (Rifampicin), Oxymorphone, Heroin (Diacetylmorphine, Diamorphine), Desomorphine, Acetaminophen (Paracetamol), Codeine, Levofloxacin, Ethylmorphine (Codethyline), Fexofenadine, Nefopam (Fenazoxine), Morphine, Articaine, Epinephrine (Adrenaline), Lamivudine (3TC), Cephalexin, Hydrocodone, Mepivacaine, Moxifloxacin.
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Atomoxetine, Ranitidine, Procaine, Naloxone, Hydromorphone, (Dihydromorphinone), Ofloxacin, Nalorphine (N-Allylnormorphine), Fleroxacin, Tropatepine.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Dimenhydrinate (Diphenhydramine + 8-Chlortheophylline), Diphenhydramine, Amisulpride, Ciprofloxacin, Verapamil.
COC Kokainas/Cocaine atrankiniu metodu  Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Tropatepine, Opipramol, Doxylamine, Darunavir, Amisulpride, Methotrimeprazine (Levomepromazine), Moclobemide, Cefuroxime, Levofloxacin.
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Cyamemazine, Tolperisone, Paroxetine, Fluoxetine, Metoclopramide, Ketoprofen, Tiapride, Vortioxetine.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis -
MET Metamfetaminas/ Methamphetamine atrankiniu metodu Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Bupropion, Propranolol, Selegiline (Deprenyl), Ranitidine, Acetaminophen (Paracetamol), Dextromethorphan, Doxylamine, Ephedrine, Ethanol, Procaine, Acetaminophen (Paracetamol), Ascorbic acid (Vitamin C), Pheniramine, Phenylephrine, Pseudoephedrine, Benzphetamine, D-Methamphetamine, Chloroquine, 3,4- Methylenedioxyetbylamphetamine (MDE, MDEA), Dimethylamphetamine, p-Hydroxyamphetamine (Pholedrine).
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis D-Methamphetamine, Bisoprolol, Tolperisone, Propiomazine, Epinephrine (Adrenaline), Moxifloxacin, Duloxetine, Chlorpheniramine (Chlorphenamine), Torasemide, Brompheniramine, Etilamfetamine (N-Ethylamphetamine), Esmolol.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Promethazine.
BAR Barbitūratai/ Barbiturates atrankiniu metodu Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Amobarbital, Butethal (Butobarbital), Secobarbital, Phenobarbital, Pentobarbital, Cyclopentobarbital, Aprobarbital (Aprobarbitone), Butabarbital, Ethosuximide, Barbital (Barbitone), Methotrexate.
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Butalbital, Phenytoin, Fosphenytoin, Allobarbital, Carbamazepine.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Naproxen, Ibuprofen.
AMP Amfetaminas/Amphethamine atrankiniu metodu Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos D-Amphetamine (Amfetamine, Dextroamphetamine, Dexamphetamine), Selegiline (Deprenyl), Lisdexamfetamine, Clobenzorex, Amfetaminil (AN-1), Benzphetamine, Mexiletine, Fenethylline, Dimethylamphetamine, Mesocarb, Methyldopa, p-Hydroxyamphetamine (Pholedrine).
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Bupropion, Propranolol, Metoprolol, Cathine (D-Norpseudoephedrine), Amfecloral, Moxifloxacin, Chlorpromazine, Phenylpropanolamine (Norephedrine), Brompheniramine, Labetalol.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Aripiprazole, Trazodone, Promethazine, Fluoxetine, Metformin, Mebeverine, Ranitidine, Chloroquine.
MTD Metadonas/ Methadone atrankiniu metodu  Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Atomoxetine, Bupropion, Dimenhydrinate (Diphenhydramine + 8-Chlortheophylline), Diphenhydramine, Doxylamine, Methadone, Levomethadone, Propoxyphene (Dextropropoxyphene).
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Meptazinol, Biperiden, Piritramide (Pirinitramide), Fluoxetine, Gabapentin, Chlorpromazine, Clomipramine (Chlorimipramine), Vortioxetine.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Trimipramine, Trimeprazine (Alimemazine, Methylpromazine), Quetiapine, Verapamil.
TCA Tricikliniai antidepresantai/Tricyclic antidepressants atrankiniu metodu Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Cyamemazine, Amitriptyline, Tropatepine, Trimeprazine (Alimemazine, Methylpromazine), Prothipendyl, Propranolol, Promethazine, Promazine, Opipramol, Nortriptyline, Perazine, Doxepin, Clomipramine (Chlorimipramine), Clozapine, Dimenhydrinate (Diphenhydramine + 8-Chlortheophylline), Diphenhydramine, Doxylamine, Chlorprothixene, Fluoxetine, Fexofenadine, Imipramine, Milnacipran (Midalcipran), Maprotiline, Melperone, Lofepramine, Levofloxacin.
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Carbamazepine, Biperiden, Bupropion, Zotepine, Venlafaxine, Trimipramine, Quetiapine, Setiptiline, Propiomazine, Phenprocoumon, Clotiapine, Desloratadine, Methotrimeprazine (Levomepromazine), Lamotrigine, Chlorpromazine, Dosulepin (Dothiepin), Periciazine (Pericyazine, Propericiazine), Oxcarbazepine.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Cetirizine, Mirtazapine.
BZD Benzodiazepinai/ Benzodiazepines atrankiniu metodu  Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Alprazolam, Sulfamethoxazole, Trimethoprim, Temazepam, Lorazepam, Prazepam, Diazepam, Oxazepam, Clobazam, Clorazepate, Citalopram, Chlordiazepoxide, Moclobemide, Fluoxetine, Nimetazepam, Medazepam, Lormetazepam, Ketazolam, Morclofone, Escitalopram, Risperidone, Trimethoprim.
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Bezafibrate, Carbamazepine, Bupropion, Venlafaxine, Triazolam, Quetiapine, Mexazolam, Duloxetine, Clonidine, Nitrazepam, Cetirizine, Flurazepam, Delorazepam (Nordiclazepam, Chlordesmethyldiazepam), Estazolam, Lamotrigine, Lidocaine, Piroxicam, Flumazenil, Losartan, Hydrochlorothiazide, Oxaprozin, Isotretinoin, Tizanidine, Levocetirizine.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Bromazepam, Sertraline.
MDMA Metilendioksimetamfetaminas/ Methylenedioxymethamphetamine atrankiniu metodu Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Bupropion, Tolperisone, Pipamperone, Mebeverine, Melperone, 3,4 - Methylenedioxyetbylamphetamine (MDE, MDEA).
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Metoprolol, Duloxetine, Epinephrine (Adrenaline), Carbidopa, Levodopa, Fenofibrate (Fenofibric Acid, Procetofene), Moxifloxacin.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Metformin.
PCP Fenciklidinas/ Phencyclidine atrankiniu metodu Gamintojo nustatytos galimos interferuojančios medžiagos Venlafaxine, Doxylamine, Ethylmorphine (Codethyline), Melperone.
Gamintojo nustatytas silpnas, bet galimas interferuojančių medžiagų poveikis Cyamemazine, Citalopram, Trihexyphenidyl (Benzhexol), Dextromethorphan, Diphenhydramine, Mirtazapine, Metronidazole, Bupropion, Carvedilol, Hydrocodone, Hydromorphone (Dihydromorphinone), Tolperisone, Olmesartan Medoxomil.
Gamintojo nenustatytos interferuojančios medžiagos, tačiau pagal literatūros šaltinius galimas poveikis Tramadol, Ibuprofen, Lamotrigine.