Brolių/seserų nustatymo DNR tyrimai - "Antėja laboratorija"
Brolių-seserų DNR testas, kai tiriami 2 numanomi giminaičiai

Brolių-seserų DNR testas, kai tiriami 2 numanomi giminaičiai

388.00€
Brolių-seserų DNR testas, kai tiriami 2 numanomi giminaičiai

Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai

Brolių / seserų DNR tyrimas atliekamas kai asmenys nori sužinoti, ar jie turi tą patį biologinį tėvą ir/ar motiną. Tyrimas rodo tikimybę, ar testuojami asmenys yra visiškai biologiškai susiję (abu biologiniai tėvai yra bendri), pusiau susiję (vienas iš tėvų yra bendras) ar nesusiję visai (nėra biologinio ryšio). Atsakymas pateikiamas procentine išraiška, t.y. statistinė tikimybė. Brolių ir seserų DNR tyrimą galima atlikti be bendro biologinio tėvo, tačiau visuomet yra patartina, kai yra galimybė, įtraukti vieno iš tėvų (paprastai – motinos) DNR mėginį, tai padės gauti tikslesnius tyrimo rezultatus. Tiriami 22 genetiniai žymenys. 

DNR mėginys: vidinio skruosto epitelis.
Tyrimo atlikimo terminas: 10–14 darbo dienų, nuo mėginių gavimo į laboratoriją dienos.
Papildomai pasirašomas dokumentas (Siblingsship Analysis Form).
Teismo medicinos eksperto išvada, papildoma kaina 108 €, terminas + 2–3 d. d. Reikalinga tiriamųjų asmens dokumentų kopijos.
Teismo medicinos eksperto išvadą galima papildomai užsakyti, gavus tyrimo rezultatus per 10 d. d. 
Tyrimas atliekamas: Endeavor arba DDC laboratorijoje, JAV

DNR mėginys - vidinio skruosto epitelis

Nemokamas šeimos gydytojo tyrimų rezultatų aptarimas netaikomas.

Brolių / seserų nustatymo tyrimui yra naudojama STR analizė, siekiant nustatyti tiki-mybę ar du asmenis, sieja bendras DNR, lyginant su likusia žmonių populiacija. Analizė atliekama tiriant didelį DNR taškų skaičių (dar kitaip žinomą, lokusais). Rezultatai gaunami, remiantis statistine analize, siekiant nustatyti tarpusavio ryšio stiprumą tarp dviejų tiriamų. Atliekant brolių-seserų tyrimą, brolis ir sesuo, žinoma turės panašesnį DNR kodą, lyginant su nesusijusiais asmenimis. 

DNR tyrimas tarp dviejų tariamų brolių (Y chromosomos tyrimas)
Y chromosomos testas (Y- STR testas) yra atliekamas siekiant nustatyti, ar keli ar dau-giau vyrų turi tą pačią tėvišką liniją. Šis tyrimas yra labai tikslus ir duoda aiškų Taip arba Ne atsakymą. Y chromosoma yra paveldima ir perduodama per vyriškąją liniją. Tai yra gana retai mutuojanti chromosoma ir nesikeičia iš kartos į kartą. Vyrišką liniją galima ne-sunkiai atsekti, kadangi visi vienos giminės vyrai, turės vienodus Y chromosomų modelius (jei jie tikrai vieno kraujo giminaičiai).

Tyrimo atlikimo terminas: 10–15 darbo dienų, nuo mėginių gavimo į laboratoriją dienos.
DNR mėginys: vidinio skruosto epitelis.