Džiaugiamės dviejų Antėja klinikų akreditacija - "Antėja laboratorija"

Džiaugiamės dviejų Antėja klinikų akreditacija!

Nuoseklaus visos „Antėja“ komandos darbo dėka džiaugiamės galėdami pranešti, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos šeimos medicinos paslaugas teikiančioms Kauno Birželio 23-iosios 4 ir Vilniaus Antakalnio 45–101 klinikoms suteikė akreditavimo pažymėjimą (2022–07–19 Nr. J24–53).

Šiam išoriniam vertinimui vykdyti buvo sudaryta ekspertų komisija. Ji analizavo pateiktus dokumentus, stebėjo paslaugų teikimo procesus, vertino sveikatos priežiūros įstaigos atitikimą sveikatos priežiūros paslaugų standartams. Suteikiant Akreditavimo pažymėjimą pripažįstama, kad sveikatos priežiūros įstaiga užtikrina ne tik kokybišką medicininę pagalbą, bet rūpinasi ir ligų profilaktika, pacientų gerove, užtikrina, kad paslaugos būtų suteiktos laiku, o pacientų ir gydytojų bendravimas būtų abipusiai naudingas. Įstaigos akreditavimas reiškia aiškų ir viešą pripažinimą, kad vyksta nuolatinis kokybės tobulinimas, o tam kelti reikalavimai – įvykdyti.  

Galime pagrįstai didžiuotis, kad turime ne tik akredituotas laboratorijas, atliekame aukštos kokybės hematologinius, biocheminius, imunologinius ir kitus tyrimus, bet teikiame ir akredituotas bei valstybės biudžeto lėšomis apmokamas šeimos medicinos paslaugas.

Visos naujienos