Darbo medicinos gydytojas Aida Mamedovaitė (Vilnius) - "Antėja laboratorija"
Aida Mamedovaitė

Aida Mamedovaitė

Domėjimosi sritys:

  • Profesinės ligos;
  • Profesinė sveikata, profesiniai veiksniai, galintys paveikti sveikatą, kenksmingų profesinių veiksnių identifikavimas;
  • Darbuotojų sauga ir sveikata, darbuotojų sveikatos stiprinimo programos, stebėjimo programos;
  • Darbingumo lygio sumažėjimai, negalia, nelaimingi atsitikimai darbe;
  • Pažeidžiamos darbuotojų grupės, darbo vietos pritaikymo galimybės;
  • Profilaktiniais sveikatos patikrinimai;
  • Įmonių profesinės sveikatos tarnybos klausimai.

Dėl pasiūlymų įmonėms kreiptis:
El. p.: egle.beleckiene@anteja.lt 
Tel.: 8 37 245995

Profesinė darbo patirtis:
2018–2022 m. Darbo medicinos rezidentūra; 
Nuo 2019 m. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vyr. specialistė gydytoja;
Nuo 2020 m. UAB Inmedica, darbo medicinos gydytoja;
Nuo 2022 m. lektorė, EVS group, nuotoliniai kvalifikacijos kėlimo mokymai: „Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“; 
2022 m. Sveikatos apsaugos ministerija Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, komisijos narė.

Narystė:
Lietuvos profesinės sveikatos specialistų draugijos narė.

Tarptautinė patirtis, mokymai, stažuotės: 
2017 m. Sir Charles Gairdner Hospital | WA, Australija; 
2019 m. Occupational Respiratory Diseases - Prevention and Risks | NIVA, Saro, Švedija;
2022 m. Working Hours and Health | NIVA, Helsinkis, Suomija;
2022 m. Nuo kasdienės iki pažangios audiologijos: iššūkiai praktikoje ir jų sprendimai, Otorinolaringologų asociacija, pristatyta tema: Darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymas klausos ir pusiausvyros sutrikimus turintiems pacientams.

Užsienio kalbos:
Anglų k.
Rusų k.

Kodėl pasirinkote „Antėją“?:
Sutampantis požiūris ir siekiai tobulinti darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvoje. Bendri tikslai, norint gerinti darbuotojų sveikatos stebėseną, prevencinių ir sveikatos stiprinimų programas. Aukštą reputaciją ir sąmoningumą bylojantis siekis darbo medicinos srityje daryti pažangą.