Gydytojo iškvietimo į namus tvarka - "Antėja laboratorija"

Gydytojo iškvietimo į namus tvarka

Šeimos gydytojas atlieka vizitus į namus pas draustus, prie klinikos prisirašiusius pacientus pagal žemiau išvardintas indikacijas:

  • Sergantys vaikai iki 1 metų amžiaus.
  • Sergantys vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
  • Pacientai, kuriems ūmiai (24 val. laikotarpiu) sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti, išskyrus traumas) ir pacientams, kurie turi sunkaus laipsnio ilgalaikį judėjimo funkcijos sutrikimą;
  • Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • Pacientai, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų.
  • Pacientai, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 laipsniai temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
  • Naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;

Visais atvejais dėl vizito sprendimą priima gydytojas. Gydytojas vyksta pas pacientą tik po gydytojo konsultacijos telefonu. Pokalbio metu gydytojas įvertina, ar namuose gali suteikti kokybišką paslaugą, ar reikalingi papildomi tyrimai. Nesant būtinybės teikti paslaugas namuose, pacientui sudaromos sąlygos būti priimtam pas gydytoją įstaigoje.

Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 2 punkte nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis gydytojas.

Vizitai į pacientų namus registruojami dokumentuose įstaigos nustatyta tvarka. Gydytojo vizitus į namus registruoja Klientų aptarnavimo centras telefonu arba tiesiogiai kreipiantis sergančiojo artimiesiems į registratūrą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8.00 val. iki 13.00 val.

Paslaugų namuose apimtys: gydytojai teikia paslaugas pagal savo kompetenciją ir esamą situaciją.

 

Gydytojo iškvietimo į namus tvarka parengta vadovaujantis 2014 01 30 SAM įsakymu Nr. V-133