Kaip vertinti tyrimus - "Antėja laboratorija"

Kaip vertinti tyrimus

Laboratorijos apskaičiuota matavimo neapibrežtis reikalinga vertinant laboratorinių tyrimų rezultatus, kad laboratorijoje gauti rezultatai būtų tikslesni ir patikimesni. Tai objektyvi priemonė gydytojams interpretuojant laboratorinių tyrimų rezultatus.
Matavimo neapibrėžtis – su matavimo rezultatu susijęs parametras, apibūdinantis sklaidą verčių, kurias pagrįstai galima būtų priskirti matuojamam dydžiui.

Matavimo neapibrėžtis yra naudinga, nes pateikia kiekybinius įrodymus, kad matavimo rezultatai atitinka klinikinius reikalavimus.
Jos pagalba svarbi lyginant tyrimo rezultatą su ankstesniais rezultatais, kai naudojama ta pati matavimo procedūra, ypač kai klinikinis sprendimas ar ribos nepriklauso nuo metodo, pav. gliukozės, HbA1c, glomerulų filtracijos greičio (GFG), kitų tyrimų. Tai svarbus komponentas siekiant standartizuoti ir harmonizuoti matavimo rezultus, atsižvelgiant į metrologinį atsekamumą.