Motinystės DNR nustatymo testas - tiriama mama ir vaikai - "Antėja laboratorija"
Motinystės DNR nustatymo testas - tiriama mama ir vaikai

Motinystės DNR nustatymo testas - tiriama mama ir vaikai

348.00€
Motinystės DNR nustatymo testas - tiriama mama ir vaikai

Skaičiuoklė perkantiems išsimokėtinai

Paprastam, trijų žingsnių procesui nebūdingas tradicinių DNR testų sudėtingumas. Tėvys-tės nustatymo sistema – tai 22 žymenų DNR testas – galingiausias standartinis DNR testas industrijoje. Tarp 22 tiriamų genetinių žymenų yra 13 žymenų, kuriuos naudoja teisėsau-gos institucijos, tirdamos asmenų DNR profilius. Tėvystės nustatymo tyrimą atlieka akre-dituota ISO 17025 laboratorija Endeavor DNA, JAV, garantuojanti visišką konfidencialu-mą ir rezultatų tikslumą. Šioje laboratorijoje kasmet atliekama virš 250 000 DNR tyrimų. Taigi galite būti tikri, kad jūsų DNR tėvystės tyrimas bus atliekamas pagal griežčiausius kokybės reikalavimus.

Tėvystės nustatymo tyrimas su teismo eksperto išvada
DNR tėvystės nustatymo tyrimas su teismo eksperto išvada, tai oficialus dokumentas, ku-ris galioja LR teismuose ir kitose LR institucijose. Teismo eksperto išvada yra užsakoma papildomai. Atliekant tokį tyrimą tiriamieji su savimi turi turėti savo asmens tapatybę pat-virtinančius dokumentus. 

Tyrimas su teismo eksperto išvada užtrunka 9–12 darbo dienų, skaičiuojant nuo datos, kai gaunami DNR mėginiai į laboratoriją. 
Tėvystės nustatymo tyrimas, vidutiniškai atliekamas per 7–10 darbo dienas, skaičiuojant nuo datos, kai  DNR mėginiai  gaunami į laboratoriją.
DNR mėginys: vidinio skruosto epitelis.
DNR tėvystės nustatymo tyrimą atlieka: Endeavor DNA Laboratorija, JAV.

Tikslumas
Endeavor DNA laboratorijos atliekami tėvystės tyrimai yra labai tikslūs ir suteiks iki 99,99 % tikslumą tėvystės tikimybės patvirtinimo atveju arba 100 % tikslumą tėvystės ti-kimybės paneigimo atveju. Visi DNR tyrimai atliekami naudojant 21 genetinius žymenis plius lyties indentifikavimo žymenį amelogeniną, kas atitika tarptautinius tyrimų standar-tus ir užtikrina maksimalų tikslumą. Tėvystės testas gali būti atliekamas tik su tariamu tė-vu ir vaiku, neįtraukiant į tyrimą motinos DNR mėginių.