Apie mus - "Antėja laboratorija"

Apie mus

UAB Diagnostikos laboratorija medicininių tyrimų laboratorija — viena pirmųjų visiškai robotizuota medicininių tyrimų laboratorija Baltijos šalyse, teikianti aukštos kokybės diagnostikos paslaugas.

Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 reikalavimus, kurių pagalba visi procesai atliekami itin kokybiškai ir tiksliai. UAB Diagnostikos laboratorija užtikrina visų jos atliekamų procesų atitikimą numatytiems reikalavimams, atlikdama kasdienį kokybės valdymą ir kontrolę, dalyvaudama tarptautinėse palyginamųjų tyrimų programose, atlikdama tarplaboratorinius tyrimus.

Pagrindinės paslaugos:

Medicinos paslaugos:

 • Šeimos gydytojai;
 • Gydytojai specialistai;
 • Skiepai;
 • Ambulatorinės paslaugos;
 • Profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
 • Pirmosios pagalbos mokymo kursai darbuotojams;
 • Higienos įgūdžių mokymai.

Medicinos laboratorijos paslaugos:

 • Kraujo tyrimai;
 • Šlapimo tyrimai;
 • Nuograndų tyrimai;
 • Kiti tyrimai;
 • Tyrimų interpretavimas;
 • Konsultacijos.

Vizija Per penkerius metus tapti didžiausią tyrimų spektrą (laboratorinių, instrumentinių) turinčia diagnostine įmone ir kompleksines paslaugas (profilaktikos ir gydymo) teikiančia medicinos įstaiga, kurios prioritetai – mokslo inovacijų/technologijų diegimas ir efektyvus procesų valdymas, teikiant individualizuotas paslaugas (pacientams, gydytojams).

Misija Kokybiškais inovatyviais tyrimais ir konsultacijomis padėti žmonėms saugoti sveikatą, padėti gydytojams diagnozuoti ir gydyti ligas.

Tikslas Gerinti žmonių sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, ligotumą, ir mirtingumą teikiant savalaikes, mokslu pagrįstas, saugias ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, naudojant pažangias technologijas, diegiant efektyvius pacientų ir klientų lūkesčius bei interesus atitinkančius procesus.

Siekdama tikslų UAB ,,Diagnostikos laboratorija“ vadovybė įsipareigoja:

  •  ypatingą dėmesį skirti pacientų ir klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimui;
  • diegti ir nuolat tobulinti klientų aptarnavimo standartus;
  • nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą ir gerinti  jos rezultatyvumą;
  • taikant procesinį požiūrį, siekti veiklos rezultatyvumo ir efektyvumo;
  • užtikrinti kokybės vadybos sistemos įgyvendinimui reikalingus išteklius ir rūpintis efektyviu jų panaudojimu;
  • įgyvendinant  Įmonės misiją, viziją ir tikslus vadovautis naujausiais mokslo pasiekimais ir  tendencijomis;
  • formuoti laikmečio realijas atitinkančius kokybės politiką ir tikslus, apie juos informuoti darbuotojus;
  • tobulinti esamas ir diegti naujas technologijas ir inovacijas, padedančias užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę;
  • aktyviai dalyvauti vykdant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų finansuojamas prevencines programas;
  • plėtoti skatinamųjų paslaugų teikimą aptarnaujamiems gyventojams;
  • remiantis ekonominiais paskaičiavimais ir pacientų srautų analize, plėtoti pacientams teikiamas specializuotas ambulatorines paslaugas;
  • nuolat stebėti ir gerinti įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, siekti šeimos medicinos paslaugų akreditacijos;
  • skatinti visus darbuotojus realizuoti jų kompetenciją pilna apimtimi;
  • skatinti darbuotojų iniciatyvą, savarankiškumą, atsakomybę už veiklos rezultatus, siekiant, kad kiekvienas suprastų jo konkretaus ir kokybiško darbo indėlį, įgyvendinant įmonės misiją, viziją, tikslus;
  • vienyti kolektyvą darbui, diegti  tarpusavio pagarbos, bendradarbiavimo kultūrą, grindžiamą įmonės vertybėmis;
  • rūpintis organizacijos mikroklimatu, periodiškai atlikti visuotinius darbuotojų pasitenkinimo tyrimus ir remiantis gautais rezultatais sudaryti gerinimo veiksmų planus ir juos įgyvendinti.
  • aiškiai formuluoti ir skirti užduotis atsižvelgiant į kompetenciją, atsakomybės ribas, suteiktus įgaliojimus, įvertinti pasiektą rezultatą;
  • didinti darbuotojų motyvaciją kuriant skaidrią atlygio bei papildomų naudų sistemą;
  • sudaryti sąlygas darbuotojams nuolat tobulėti;
  • užtikrinti korupcijos prevenciją Įmonėje.

UAB Diagnostikos laboratorija savo veikloje vadovaujasi VERTYBĖMIS, kurios remiasi:

  • Meile darbuotojui ir pacientui;
  • Profesionalumu, kokybišku bet kokios paslaugos atlikimu;
  • Komandiniu darbu, bendradarbiavimu, grindžiamu pasitikėjimu ir atsakomybe;
  • Pagarba kiekvienam žmogui, kurią reiškiame santykiuose su kolegomis, klientais, pacientais;
  • Gebėjimu inovuoti, atpažinti, priimti ir drąsiai taikyti inovacijas tiek paslaugų teikime, tiek organizacijos valdyme ir vadyboje kiekviename lygyje;
  • Lojalumu, atsidavimu organizacijai, bendram tikslui;
  • Saugumu emocine, profesine prasme, kuriant bendradarbiaujančią kultūrą;
  • Lyderyste, kuri remiasi vertybine asmens pozicija, savyje turi geriausias šiuolaikinio lyderio savybes.

Patvirtintą įmonės politiką rasite čia - skaityti.

Mūsų laboratorijos:

Tiesiogiai į laboratorijas gali kreiptis tik juridiniai asmenys.

 

UAB „Medaira“ – patikimas partneris skaitmeninant procesus

Šiuolaikiniame pasaulyje yra tiesiog neįmanoma gyventi be interneto ir skaitmeninių technologijų teikiamų pranašumų bei galimybių. „Antėja‘‘ – ne išimtis, mes siekiame suteikti jums aukščiausios kokybės paslaugas bei darome viską, kad informacija apie jas būtų lengvai prieinama ir greitai randama internete. Taip pat skaitmenizuojame daugelį savo vidinių procesų, kad paslaugas jums galėtume suteikti greičiau ir kokybiškiau.

„Antėja‘‘ skaitmeniniais projektais rūpinasi mūsų ilgametis partneris – UAB „Medaira“. Patikime šiai įmonei savo vidinius programavimo ir sistemų kūrimo darbus, kreipiamės pagalbos į juos, kai reikia tobulinti ar sukurti naujus skaitmeninius administravimo ir duomenų valdymo sprendimus.

UAB „Medaira“ programavimo paslaugas teikia jau daugiau nei 10 metų, todėl pasitikime šios įmonės darbuotojų profesionalumu ir kompetencija. Kasdienis bendradarbiavimas yra geriausias įrodymas, kad iškilus problemoms ar prisireikus sukurti naują skaitmeninę sistemą, galime drąsiai pasitikėti UAB „Medairos“ siūlomais sprendimais.